Hizmetlerimiz - Kist Operasyonu - Dental clinic
KİST NEDİR ?
 
Epitelle çevrilmiş patolojik kavitelere kist denir. Vücutta kistlere en çok çene kemiklerinde rastlanır. Çenelerdeki kistlerin çoğu diş kaynaklıdır. Diş kökü etrafında oluşan bu kistler tedavi edilmezlerse çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Kök ucunda kisti olan hastalarda dişin çekilmesi tedavi için yeterli değildir. Diş çekilip kist kemik içinde bırakılırsa bu kist büyümeye devam ederek büyük hacimlere ulaşmaktadır. Odontojenik (Diş Kaynaklı) Kistler
 
Kistlerin odontojenik olabilmeleri için odontojenik epitel kaynaklı olmaları gerekmektedir. Bu epitel de dental lamina, Malassez epitelyum kalıntıları, diş germi bazal epitelinden gelişmektedir.
     
KİSTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kistlerin içinde sıvı, gaz, ya da yarı-katı bir materyal bulunabilir.Kistler, bazen çenelerde patolojik kırığa neden olabilecek kadar büyüyebilirler.Yumuşak dokulara yayıldıklarında, palpe edilebilen, fluktuan şişlikler oluşturabilirler. Mukoza yüzeyine yakın olduklarında mavimsi bir görünüm alırlar. Kistler genellikle yavaş büyüyen ekspansif lezyonlar şeklinde tanımlanırlar. Dişlerin rezorpsiyonundan çok ağızda yer değiştirmelerine neden olurlar.Radyografide, ince radyoopak bir sınırla çevrili radyolusent bir alan olarak görüntü verirler.Kist etrafındaki bu radyoopak sınıra, demarkasyon hattı denir.Bu, komşu kemikteki yeni kemik yapımının, ekspansif büyüyen lezyonun rezorpsiyonundan daha hızlı olması sonucu oluşmaktadır.

KİSTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 •Kistler kolay kolay belirti vermezler. Ancak enfekte ise, ağrı yapıyorsa, yüzde bir asimetriye neden olmuşsa, ya da rutin olarak alınan radyografilerde tespit edilirler.
•Kistler ağız gibi tükürükle birebir temas halinde olan bir ortamda bulunduklarından çok kolaylıkla enfekte olabilirler.
•Enfekte olduklarında da ağız ortamına açılırlar.
 Odontojenik kistlere, çeneler dışındaki kemik kistlerine ve odontojenik tümörlere oranla çok daha sık rastlanmaktadır.

    

ÇENEDE EN ÇOK HANGİ KİSTLERE RASTLANIR?

Çenelerde en sık iltahapsal kistlere rastlanır. bir dişin çürümesi sonucunda çürük dişin sinirine ulaşırsa once ağrı sonrada sinirin ölümü gerçekleşir. Bu safhadan sonra hastanın enfeksiyona direncine bağlı olarak hiç belirti vermeden kök ucundaki iltahap kiste dönüşebilir.
 
KİSTLERİN TEDAVİSİ

Enükleasyon

 İlgili diş ya çekilir, ya da kanal tedavisi ile ağızda tutulur. Kist olduğu bölgeden tümüyle çıkarılır ve histolojik inceleme için gönderilir.

 Marsupyalizasyon

 Büyük kistlerde uygulanan bir yöntemdir. Kisttin üstünden bir pencere açılır ve kist içindeki basınç azaltılır. Bu şekilde kistin küçülmesi beklenir. Küçülme sonrası ameliyatla çıkartılır. Hastalar açısından kötü kokuya yol açması, devamlı doktor kontrolü gerektirmesi nedeniyle gerekmedikçe önerilmez.
 
ÇENE KİSTLERİNİN OLUŞMA SIKLIĞI

Radiküler Kistler % 65-70
Dentigeröz Kistler % 15-18
Odontojenik Keratokistler % 3-5
Nazopalatin Kistler % 5-10
Lateral Periodontal Kistler % <1
Paradental Kistler % <1

Iletisim